Opintojen ohjaus

Ohjaajat

Elina Mäkitalo

Tietotekniikan maisterikoulutus

 • HOPSien laatiminen yhdessä opiskelijoiden kanssa
 • Yleinen opintoneuvonta henkilökohtaisissa tapaamisissa ja Optiman kautta
  • kurssivalinnat
  • puuttuvat opinnot yms.
 • Yleinen tiedotus koulutusohjelmasta

Jukka Määttälä

Tietotekniikan maisterikoulutus ja avoin yliopisto (TICO-ryhmä)

 • Tenttijärjestelyt (Maisterikoulutus ja TICO)
 • HOPSien laatiminen yhdessä opiskelijoiden kanssa (TICO)
 • Yleinen opintoneuvonta henkilökohtaisissa tapaamisissa ja Optiman kautta
  • kurssivalinnat
  • puuttuvat opinnot yms.
 • Yleinen tiedotus avoimen yliopiston tietotekniikan opinnoista

Jukka Ihalainen

Tietotekniikan maisterikoulutus

 • Koulutussisällön suunnittelu (sensoriverkot)
 • Opetus

Ismo Hakala, Risto Honkanen, Joakim Klemets, Mikko Myllymäki

Tietotekniikan maisterikoulutus

 • Opinnäytetöiden ohjaus
 • Seminaarityöt
 • Opetus

Jari Penttilä

Tietotekniikan maisterikoulutus ja avoin yliopisto

 • Luentojen videointiin liittyvät kysymykset.

Kulloisenkin kurssin opettaja

 • Jokainen opettaja vastaa oman kurssinsa osalta esim. kurssiin liittyvistä asioista ja harjoitustyön ohjauksesta.

Tiedotus

Käytössä oleva kirjallinen materiaali

 • Sähköisenä verkko-oppimisalustalla (Optima) paljon materiaalia.
 • IT-tiedekunnasta saatava materiaali (esim. opinnäytetöiden ohjeistus, opinto-oppaat)

Www-sivut

 • Tietotekniikan maisterikoulutuksen sivut osana yliopistokeskuksen sivuja
 • CiNetCampus.fi-sivusto
 • Optima-oppimisalusta
  • Opiskelijainfo-työtila, joka sisältää opiskelijoita yleisesti askarruttavia asioita
  • Keskustelupalstoilla paljon ohjauksellista viestintää

Tilaisuudet, teemapäivät

 • Uusien opiskelijoiden infovideot tallenteina (esim. hakuvaiheessa)
 • Tiedotustilaisuuksia tarpeen mukaan vanhoille opiskelijoille (esim. tutkintorakenneuudistuksesta)

Muut ohjaustahot

 • Esim. yliopiston opiskelijapalvelut, työelämäpalvelut, kansainväliset asiat, YTHS jne.