Haku

Haku Tietotekniikan maisteriohjelmaan koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa suoritat valintakriteereihin kuuluvia tutustumisopintoja. Toisessa vaiheessa haet varsinaista opinto-oikeutta syksyn tai kevään valtakunnallisessa yhteishaussa.

Tietotekniikan maisteriohjelma

Tietotekniikan maisteriohjelma on tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia hyödyntävää monimuoto-opiskelua, joka mahdollistaa työn ohessa opiskelun omalta kotipaikkakunnalta. Koulutusteknologioita hyödyntämällä opiskelijoille voidaan tarjota mahdollisimman joustavia mahdollisuuksia opetukseen osallistumiseen ja kurssien suorittamiseen. Käytetty ratkaisu perustuu ennen kaikkea videoitujen luentojen, etäohjaustyökalujen ja www-pohjaisen oppimisalustan monipuoliselle käytölle. Koulutusjärjestelyt mahdollistavatkin niin etäopiskelun kuin luentojen kertaamisen. Opetukseen voi osallistua seuraamalla suoria videolähetyksiä CiNetCampus-videojulkaisujärjestelmän kautta tai tulemalla lähiopetukseen paikan päälle Kokkolaan.

Kokkolassa Tietotekniikan maisteriohjelmaa järjestetään Oh­jel­mis­to- ja tie­to­lii­ken­ne­tek­nii­kan opin­to­suun­nassa suorittaen Sensoriverkkojen (SV) suuntaava moduuli, joka pohjautuu yliopistokeskuksen sensoriverkkojen tutkimukseen. Ne opiskelijat, joilla on suoritettuna tai suoritettavana pedagogiset opinnot voivat opiskella myös koulutusteknologian (KT) opintosuunnassa.

Tietotekniikan maisteriohjelman jokainen opiskelija saa aina halutessaan henkilökohtaista opinto-ohjausta, ja kaikille laaditaan oma opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan paitsi opiskelijan aiemmat opinnot, myös elämäntilanne ja ajankäyttömahdollisuudet.

Opiskelu voidaan lisäksi nivoa luontevasti työelämään; työharjoittelu, projektityöt ja pro gradu (opinnäytetyö) voidaan usein integroida opiskelijan työnantajan omiin kehitysprojekteihin.

Lisätietoja opetusjärjestelyistä.

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan maisteriohjelmaan pohjakoulutuksen sekä hyväksytyn tutustumiskurssin perusteella. Tutustumiskurssit ovat tutkintoa tukevia kursseja, ja niiden kautta saa tuntuman siihen, mitä työn ohessa opiskelu mm. ajankäytöllisesti vaatii. HUOM! Ainoastaan ne hakijat, joilla on pedagogiset opinnot suoritettuina tai ovat niitä parhaillaan suorittamassa, voidaan valita koulutusteknologian opintosuuntaan.

VAIHE 1: Tutustumiskursseille ilmoittautuminen

Kuka voi ilmoittautua tutustumiskursseille?

Toivottava pohjakoulutus on alaan soveltuva alempi (amk tai kandi) tai ylempi korkeakoulututkinto. Voit ilmoittautua myös toisen alan alemmalla tai ylemmällä korkeakoulututkinnolla, jolloin sinulle etsitään henkilökohtaisesti sopiva opintopolku varsinaiseksi opiskelijaksi. Lisätietoa erilaisista opintopoluista.

Tutustumiskursseille voit ilmoittautua jatkuvasti (luennot katsottavissa tallenteina).

Kuinka tutustumiskursseille ilmoittaudutaan?

Käy täyttämässä ilmoittautumislomake. Lähetämme sinulle sähköpostitse ohjeistusta jatkosta.

HUOM! Mikäli et saa paluuviestiä, otahan yhteyttä Elina Mäkitaloon.

VAIHE 2: Hakeminen yhteishaussa

Koulutukseen haetaan yhteishaussa opintopolku.fi-kautta joko keväällä tai syksyllä. Seuraava yhteishaku on keväällä 4.−18.9.2019. Syksyllä yhteishaussa valitut opiskelijat aloittavat varsinaisena opiskelijana 2.1.2020.

HUOM! Jotta sinut voidaan valita varsinaiseksi opiskelijaksi 2.1. alkaen, tulee sinun suorittaa tutustumiskurssi (sekä muut mahdolliset täydentävät opinnot) lokakuun loppuun mennessä ja haettava opinto-oikeutta yhteishaussa 18.9. kello 15.00 mennessä.

Maisteriohjelmaan tarvittavia pohjaopintoja voit täydentää myös Kokkolan yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa. Mikäli siis et tule vielä valituksi maisterikoulutukseen, voit kuitenkin aloittaa tietotekniikan opinnot heti. Kun olet suorittanut tarvittavat opinnot avoimessa yliopistossa, voit hakea varsinaista opinto-oikeutta yhteishaussa.

Lisätietoa filosofian maisterin (FM) tutkintorakenteesta.

Lisätietoja: Elina Mäkitalo